Prevence infarktu? Hlavní je nepodcenit rizika

Srdeční infarkt (infarkt myokardu) obvykle způsobí krevní sraženina, kvůli níž se zastaví zásobení některé části srdečního svalu krví. Průvodním jevem je bolest na hrudníku. Léčba infarktu spočívá v užívání léků na ředění krve, případně včasném chirurgickém zákroku, který zprůchodní ucpanou cévu, aby jí mohla dále proudit krev. Nejdůležitější ovšem je, co se týče infarktu, prevence.

Kdo je infarktem ohrožen?

 • Infarkt je poměrně běžným zdravotním problémem. V České republice se s ním každý rok potýká na dvacet tisíc lidí. Většinou se objevuje u osob starších padesáti let a se zvyšujícím se věkem je jeho pravděpodobnost ještě vyšší. Objevit se ale může i u výrazně mladších osob.
 • U mladých mužů je třikrát častější než u mladých žen. Situace se mění s menopauzou. Po ní totiž již srdce u žen dále nechrání ženské pohlavní hormony, takže je riziko infarktu srovnatelné jako u stejně starých mužů.
 • Infarkt může postihnout osoby s onemocněním srdce, stejně jako osoby, které žádné předchozí příznaky nezaznamenali. V tom tkví jeho největší problém.

8 tipů, jak preventivně působit proti infarktu

Onemocnění kardiovaskulární soustavy jsou nejčastější příčinou předčasného úmrtí v České republice. Přestože se počet infarktů díky prevenci, léčbě a celkovému postupnému zlepšování životního stylu snižuje, jedná se stále o plošný problém. Seznamte se s jeho rizikovými faktory i možnostmi prevence!

Mezi nejběžnější rizikové faktory patří:

 • Vyšší věk (u mužů nad pětapadesát let, u žen nad pětašedesát)
 • Chronický stres
 • Kouření
 • Vysoký krevní tlak
 • Nadváha či obezita
 • Vysoký cholesterol
 • Pasivní životní styl
 • Špatná strava
 • Diabetes
 • Historie infarktu v rodině (riziko infarktu ještě zvyšuje, postihl-li infarkt otce ve věku mladším pětapadesáti let nebo matku/sestru mladší pětašedesáti let)

1. Zjistěte, zda nepatříte do rizikové skupiny

Největším rizikovým faktorem pro onemocnění kardiovaskulární soustavy jsou vyšší věk, chronický stres a genetické dispozice, i dalších sedm zmiňovaných faktorů však u infarktu hraje svou roli. To, zda kouříte, jste obézní, máte neaktivní životní styl či stravujete-li se špatně, to můžete zhodnotit sami, stejně jako vyšší věk a výskyt infarktu v rodině.

2. Nekuřte a snažte se vyvarovat se i pasivnímu kouření

Kouření tabákových výrobků a pasivní kouření zvyšují riziko infarktu, onemocnění plic, periferních cév a onemocnění srdce celkově. Je proto více než vhodné kouřením skoncovat.

3. Snažte se zachovat si zdravou hladinu krevního tlaku

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je tichý zabiják, protože často nevykazuje typicky žádné vnější příznaky. Způsobují ho opotřebení a trhliny na vnitřních stěnách krevních cév.

Čím vyšší tlak je, tím vyšší je riziko infarktu. Riziko se začíná zvyšovat od tlaku 115/70 a výrazně se zvyšuje každých 10 mmHG v systolickém (vyšší číslo) a každých 5 diastolickém (nižší číslo) tlaku.

Dědičnost a vyšší věk riziko navíc ještě zvyšují. Pravidelné měření krevního tlaku, a to jak doma, tak u lékaře dokáže hypertenzi určit nejlépe. V případě koupě přístroje na domácí měření tlaku volte raději přístroj, který tlak měří na svrchní části paže než na zápěstí, výsledky měření jsou pak přesnější.

Domácí měření tlaků může odrážet skutečnou hodnotu krevního tlaku dokonce lépe než měření u lékaře, kdy krevní tlak v důsledku okolních faktorů (stres plynoucí z návštěvy ordinace aj.)mnohdy vzrůstá.

4. Nechte si změřit hladinu tuků v krvi

Abnormální či vysoký obsah lipidů v krvi je jedním z hlavních příčin kardiovaskulárních onemocnění. Mezi krevní tuky patří LDL („špatný cholesterol“), HDL („dobrý cholesterol“) a triglyceridy. Čím nižší je obsah LDL a čím vyšší HDL, tím lepší je prognóza.

Množství cholesterolu v krvi ovlivňují tři hlavní faktory:

 • množství, které se produkuje v játrech – je determinováno geneticky
 • množství, které je absorbováno z trávicího traktu – částečně dáno tím, co v rámci stravy zkonzumujete, nicméně mnohem více toto množství ovlivňuje cholesterol produkovaný v játrech, které jej vyměšují do trávicího traktu
 • věk – obsah cholesterolu v krvi roste s věkem

Vysokou hladinu LDL cholesterolu je nutné užíváním léků snižovat, nebo naopak stejným způsobem zvyšovat hladinu HDL cholesterolu. Ideální poměr celkové cholesterolu a HDL cholesterolu je 0.3.

Úprava stravy má samozřejmě na hladinu cholesterolu vliv, ale bohužel ne natolik velký, jak se v minulosti předpokládalo. Snížit lze dietou pouze asi deset procent celkového cholesterolu. Užívání léků tak zůstává jediným ověřeným způsobem, jak hladinu cholesterolu regulovat, zejména vyskytuje-li se v rodině historie vyššího cholesterolu.

Hladiny HDL, LDL a triglyceridů vám v rámci preventivní vyšetření na infarkt změříme na Brandeis Clinic!

5. Máte-li nadváhu, snižte množství konzumovaných kalorií

Obézních lidí je v naší populaci stále více, s nadváhou či obezitou se potýká každý třetí Čech. Přitom se často podílí na rozvoji cukrovky i v nižším věku. Trpíte-li diabetem, pak je u vás riziko infarktu stejné jako u osob, které již infarkt prodělaly.

Příčinou obezity je příjem většího množství kalorií než kalorií vydaných. Obezita břicha je největším rizikem.

Jaké jsou jednoduché rady? Volte nápoje bez obsahu cukru (voda, voda s citrónem, čaje) namísto slazených limonád. Také se snažte měřit své porce jídla, jezte pomalu a v momentě, kdy mozek vyšle signál „jsem najedený“, talíř odložte a nepřejídejte se.

6. Každý den si dopřejte fyzickou aktivitu

Nedostatek cvičení má na „epidemii“ obezity velký podíl. V současnosti lékaři naznačují, že je zdravé denně ujít deset tisíc kroků. Pořiďte si krokoměr a sami se budete divit, kolik toho denně nachodíte nebo naopak nenachodíte. A když nebudete mít své „kroky“ ušlé, krokoměr vás motivuje třeba k tomu jít z práce poslední zastávku tramvaje pěšky.

V Americe mají hezkou radu pro hubnutí a zachování zdraví – každý den cvičte 30 minut nebo ujděte 3 míle (4,8 km). To se přeci dá zvládnout, ne?

Cvičení toho pro naše zdraví dělá víc, než jen pálí kalorie. Působí proti nervozitě, dokáže zklidnit či zlepšit náladu a bojuje proti depresi. Bohužel, cvičení samo o sobě vám zhubnout nepomůže, změnu je třeba učinit zároveň v kuchyni.

7. Nenechte se ničit stresem

Stres se na kardiovaskulárních onemocněních podílí velkou měrou, a pokud je výrazný, může způsobit infarkt nebo dokonce okamžité úmrtí. Omezit stres lze mnoha způsoby – cvičením, dostatkem spánku, snahou o spokojené manželství či partnerské soužití, smíchem, charitou i vírou v Boha.

Naopak sledování televize od stresu neulevuje, ale může jej zvýšit. Snažte se také vyhýbat situacím a lidem, kteří ve vás vyvolávají nervozitu či vztek.

8. Docházejte na pravidelné kontroly

Pravidelné odběry krve a další vyšetření napomohou lékaři sledovat váš zdravotní stav a v případě zvýšeného rizika může okamžitě reagovat.

 

Jaká vyšetření můžete v rámci prevence infarktu na Brandeis Clinic podstoupit?

U nás na Brandeis Clinic se můžete nechat otestovat, jak moc jste infarktem ohroženi.

 • Provádíme sonografii dolních končetin a sonografii krčních tepen. Díky tomu na počkání zjistíme, zda má pacient ucpané žíly
 • Vyšetření EKG (elektrokardiografem) může ukázat abnormality ve fungování srdečního svalu. Přístroj zaznamenává aktivitu srdečního svalu v podobě elektronický impulzů prostřednictvím elektrod připevněných na kůži. Impulzy se na monitoru zobrazují jako vlny
 • Zátěžová ergometrie je v podstatě test EKG prováděný během jízdy na kole. Měří, nakolik srdeční sval a krevní cévy reagují na fyzickou zátěž
 • V rámci měření obsahu tuků v krvi zjistíme, jak vysoká je hladina cholesterolu (LDL, HDL) a triglyceridů
 • Echokardiografie zhodnotí strukturu srdce, funkci chlopní a kvalitu srdečních stěn
 • Provádíme i měření hladiny homocysteinu v krvi. Jeho zvýšená hladina je ročně v České republice příčinou nebo spoluviníkem 45 tisíc úmrtí v souvislosti s onemocněním kardiovaskulární soustavy

Neinvazivní versus invazivní liposukce

Možná Vás překvapí, jak velký rozdíl výsledků nabízí ošetření v podobě invazivní, a neinvazivní liposukce. Množství odstraněného tuku hovoří jednoznačně ve prospěch invazivní liposukce.

Pojďme si tedy udělat jasno, co je to invazivní liposukce, a co neinvazivní liposukce.

 • Invazivní – znamená něco, co prostupuje kůží a dostane se pod kůži.
 • Neinvazivní – neporušuje kůži.

Invazivní liposukce

Invazivní liposukce je metoda, při které se do ošetřované oblasti udělají 1 až 4 malé řezy (dlouhé přibližně 3 mm), a přes tyto řezy se pod kůži vsune kanyla, která tuk uložený v určité části těla rozruší právě pomocí kanyly. Invazivní liposukce dělíme dle toho, jakou energii kanyla využívá na rozrušení tuku:

 • ultrazvuková liposukce,
 • laserová liposukce,
 • radiofrekvenční liposukce,
 • mechanicko vibrační liposukce.

Rozrušený tuk se poté odsávačkou odsaje z těla ven.

Při jakékoliv technice invazivní liposukce je narušeno podkoží, jehož součástí jsou takzvaná fibrózní septa. Čím více je fibrózních sept zachováno, tím lépe se pokožka po zákroku stáhne a vyhladí, a výsledný efekt je tudíž lepší.

Srovnáním všech invazivních liposukčních technik právě z pohledu zachování fibrózních sept má jednoznačně nejlepší výsledky SlimLipo (laserem asistovaná lipolýza). Mezi nejšetrnější metodu s nejlepšími výsledky v podobě stáhnutí a vyhlazení pokožky patří přístroj Palomar SlimLipo, kterým je možné odsát 0,5 až 7 litrů tuku při jednom ošetření.

Invazivní liposukci musí provést plastický chirurg na klinice. Při lokální anestezii může jít pacient ihned domů. Když je zákrok proveden v celkové anestezii, musí pacient zůstat jednu noc na klinice. Po dobu 2 až 3 týdnů se nosí na ošetřované oblasti elastické prádlo pro lepší zhojení.

Invazivní liposukce je rozsahem poměrně nenáročná operace s velmi dobrými výsledky, proto je čím dál oblíbenější. V řebříčku plastických operací se drží dlouhodobě na 2. místě, hned za zvětšením prsou silikonovými implantáty.

Neinvazivní liposukce

Existují různé metody, kdy se snažíme odstranit podkožní tuk bez toho, abychom udělali řez do kůže. V podstatě je při těchto metodách název „liposukce“ používán nesprávně. Protože slovo liposukce se skládá ze dvou slov: „lipo“ = tuk a „sukce“ = odvozenina od anglického slova „suction“, tedy „odsát“ tuk. Při neinvazivních metodách se však tuk z těla ven neodsává.

Nejčastější způsoby neinvazivní liposukce jsou 2.

1. ProShockIce

Funguje na principu kombinace ledové lipolýzy a rázové vlny. Klinickými studiemi byla ověřena její účinnost také na fibrózní a edematózní celulitidu. ProShockIce považujeme za nejúčinnější a nejbezpečnější dostupnou metodu pro odstranění celulitidy a tuku.

Zákrok je ambulantní a trvá přibližně 30 až 45 minut. Ošetření je bezbolestné a skládá se z 2 fází. Nejprve provedeme ledovou lipolýzu zmrazením tukových buněk. Díky tomu tukové buňky zaniknou a vlastní tělo tyto buňky zmetabolizuje. Druhým krokem je takzvaná rázová vlna, která mechanicky odstraňuje celulitidu a zlepšuje prokrvení celé ošetřované oblasti.

Redukce tuku je viditelná a objektivně měřitelná již po prvním ošetření, kdy se obvod pasu zmenší přibližně o 1 cm.  Pro optimální výsledek opakujeme sezení vždy po 10 dnech dle potřeby 4 až 6×.

2. LPG mechanostimulace

Přístroj funguje na základě mechanostimulace. Terapeutická hlavice obsahuje dva samostatně řízené motorické válečky, které vyvolávají intenzivní biologické reakce. Stimulují tukové buňky k lepšímu metabolismu, čímž podporují odbourávání tuku a podporují fibroblasty, buňky vazivové tkáně, které následně produkují kolagen a elastin, čímž zpevní povolenou kůži.

Ošetření je velmi příjemné, bez chirurgického zásahu. Přirozeně odbourává lokalizovaný tuk i ten, který je odolný vůči dietě a cvičení. Oživuje krevní a lymfatický systém, vyhlazuje celulitidu, tvaruje postavu a zpevňuje povolenou kůži. Nevýhodou je potřeba asi 10 ošetření, každý týden nejlépe 2 až 3×.

Úbytky tuku neinvazivním způsobem jsou menší než u invazivního způsobu, a měří se v centimetrech. Je těžké garantovat přesný úbytek tuku předem.

V ČR je bohužel mnoho levných kopií či variant těchto strojů, které nefungují vůbec. Prověřte si pracoviště, která mají reklamu na neinvazivní liposukce formou 79% slevy, nebo 1 ošetření za 500 Kč. Tento styl reklamy většinou nasazují salony vlastnící stroje bez jakéhokoliv výsledného efektu.

Jak dosáhnout plných rtů a krásného úsměvu – už napořád

Trápí Vás příliš rovné, nevýrazné rty, nebo velký rozestup mezi nosem a rty? Toužíte po smyslných rtech a hezčím úsměvu? Pomoci Vám může lifting horního rtu – krátký zákrok s trvalými výsledky, který se provádí v lokální anestezii.

Lifting horního rtu (bullhorn lipoplasty) patří v západních zemích k běžným zákrokům a postupně se rozšiřuje i v České republice. Nejdříve ho začali využívat modelky a modelové, ale díky jeho efektu a dostupnosti přibývá zájemců nejrůznějších profesí i věku.

Pro koho se hodí lifting horního rtu

Nepřirozený úsměv způsobuje dlouhá rýha mezi nosem a rty, příliš dlouhý horní ret či ztenčené rty, což může být genetická dispozice, ale i běžný úbytek tukové výplně, který lze zaznamenat už od 25 let věku.

Pokud u sebe pozorujete tyto příznaky a nemíníte se s nimi smířit, zvažte provedení liftingu horního rtu. Zjednodušeně zákrok spočívá v odejmutí kousku kůže pod nosem a vyzdvihnutí rtu. Trvá přibližně 45 minut a doba rekonvalescence je 5–7 dní. Podrobnosti se dozvíte na individuální konzultaci.

Výhody a nevýhody liftingu horního rtu

Lifting horního rtu Vám zajistí opticky plné rty, krásnější a plnější úsměv, zkrátka omlazení. Velkou výhodou tohoto zákroku je trvalé řešení problému s horním rtem. Malý, ale důmyslný zásah zharmonizuje rysy celého Vašeho obličeje, z čehož se můžete těšit už napořád.

Samozřejmě lze zvolit také injekční výplně rtů, které ale musíte přibližně 1× ročně zopakovat. Lifting horního rtu je proto výhodný z časového a v konečném důsledku také z finančního hlediska.

Je však nutné upozornit také na nevýhody liftingu horního rtu, které spočívají v riziku nepovedeného chirurgického zákroku a špatného vzhledu s viditelnou jizvou. Zásadní je proto výběr kvalitního zařízení – kliniky vybavené moderním zařízením a především zkušeným personálem.

Moderní plastická chirurgie je dostupná všem

Plastická chirurgie patří k medicínským oborům s nejrychlejším rozvojem. Na rozdíl od korektivní dermatologie neplní jen estetickou funkci, ale pomáhá i pacientům s vrozenými vývojovými vadami a po úrazech.

Spoustu toho na nás prozradí tvář, proto je tak oblíbený lifting obličeje včetně poměrně nové metody plastické chirurgie s lokální anestezií – liftingu horního rtu. Mladistvý vzhled, pěkná pleť a zářivý úsměv zásadně přispívají k dobrému pocitu, a tím k spokojenějšímu životu.

I Vy se můžete přesvědčit o tom, že díky moderní plastické chirurgii je dnes řada vylepšení dostupná prakticky každému. „Naše 4 plastické chirurgy jsem vybírala dlouho a dala bych za ně ruku do ohně. U Miloše Križka jsem podstoupila lifting i já sama, a s výsledkem jsem velmi spokojena,“ říká Anna Brandejs, majitelka Brandeis Clinic v Praze, pro kterou je estetická medicína srdeční záležitostí. Dodává: „Když vidím, jak se pacienti po operacích usmívají a jsou šťastni, nic mi nemůže dát větší satisfakci.“

Vyměňte své černé amalgámové plomby za bílé výplně. Důvody jsou nejen estetické!

Klasický černý amalgám byl v minulosti ověřenou metodou, jak vyřešit zubní kaz. Jenže s postupující lékařskou vědou dnes existují mnohem lepší možnosti, jak kaz léčit. A to dokonce takové, že ze zdravotních důvodů stojí za to své staré amalgámové černé plomby vyměnit.

Běžný zubní kaz se standardně řeší jeho odvrtáním. „Vždy zhotovíme snímek zubu před zákrokem. Aplikujeme místní znecitlivění, při kterém klient pociťuje drobné píchnutí a poté tlak. Odstraníme kazivé ložisko a zhotovíme dnes už standardní bílou výplň. Někteří klienti si pochvalují, že si u nás po dobu výkonu odpočinuli nebo dokonce usnuli,“ popisuje MDDr. Ondřej Klika z pražské kliniky plastické chirurgie a estetické stomatologie na Brandeis Clinic typický průběh léčby kazu.

Původce sekundárního zubního kazu

Amalgám již v současnosti MDDr. Klika nepoužívá. Jeho použití je totiž z vícero důvodů problematické: „Z hlediska lékařského jsou důvodem časté nálezy sekundárních kazů – tedy kazů okolo výplně a podvýplní. U amalgámové výplně časem vzniká netěsnost mezi zubem a plombou, tím dochází k průniku bakterií do tohoto prostoru a ke vzniku kazu,“ vysvětluje zubní lékař.

Dalším důvodem je vznik prasklin v zubu. Amalgám totiž působí na zub jako klín, navíc nemá mikroretenční přilnavost ke stěnám jako bílá plomba. Při kousání tak dochází ke vzniku páčivých sil, a tím pádem i rozvoje nejprve malých prasklin, po letech velkých a nejhůře může dojít až k rozlomení celého zubu, který je pak nutné vytrhnout.

Bílé výplně vypadají jako vlastní zuby

Oproti tomu bílá plomba drží na stěnách zubu na výbornou. „To nám umožňuje odstranit pouze kaz a tento prostor zaplnit plombou,“ sděluje hlavní pozitivum bílých výplní MDDr. Klika. V případě amalgámu je totiž nutné kvůli jeho vlastnostem odvrtat i zdravé tkáně okolo kazu, protože drží v zubu díky hloubce otvoru, která musí být minimálně 2 milimetry. Do zdravého zubu je ale vždy lepší nezasahovat!

Navíc je zde hledisko estetické. „Bílá plomba nám umožňuje nahrazovat ztracené zubní tkáně natolik, že při kvalitním zhotovení není plomba téměř vůbec vidět,“ zdůrazňuje MDDr. Klika další pozitivum bílých výplní.

Měli byste si tedy nechat vyměnit všechny své amalgámové výplně za bílé? Kdepak. Zubní lékař musí nejprve posoudit, které plomby jsou pro výměnu vhodné a které lze zachovat. Důležitou roli hraje stáří výplní a jejich rozsah.

Vyměnit hlavně staré amalgámy

Staré a velké amalgámy je vhodné vyměnit. Ty menší, „mladé“ si můžete ponechat. Při pravidelných zubních prohlídkách pak bude zubní lékař schopen spolehlivě určit, kdy přijde čas na jejich výměnu.

V potaz je ale samozřejmě třeba brát i přání klienta. „Za předpokladu, že si přeje vyměnit i malé, funkčně vyhovující amalgámové výplně z důvodů estetických, je to samozřejmě možné,“ uzavírá Ondřej Klika.

Proč vám padají vlasy a co s tím na Brandeis Clinic dokážeme udělat?

Kvalitu vlasů podpoří jak speciální přípravky vlasové kosmetiky, tak doplňky stravy nebo lepší strava obecně. A když ani jedno nepomůže, stále existuje možnost zvaná vlasová mezoterapie.

V různých obdobích života můžeme zaznamenat zvýšené vypadávání vlasů. Na vině může být roční období (vlasy tradičně vypadávají nejvíce na jaře a na podzim, což je dáno biologicky), velký vliv na hustotu vlasů mívají hormonální a stresové vlivy, případně užívání některých léků včetně hormonální antikoncepce, antidepresiv a medikamentů na ředění krve.

Vypadávání vlasů ovlivňují samozřejmě také celkové choroby organismu, zejména onemocnění štítné žlázy, syndrom polycystických vaječníků nebo některá autoimunitní onemocnění. Zvýšené padání vlasů pozorujeme i s rostoucím věkem nebo po drastických dietách, které mohou organismu způsobit šok nebo nedostatek některých z důležitých živin. Pro zachování husté kštice je klíčové zejména železo, vitamíny ze skupiny B a dostatečné množství bílkovin ve stravě.

Problém zjistíme z krevního vyšetření

Jak je vidět na širokém spektru možných příčin vypadávání vlasů, zjistit konkrétní důvod problémů s vlasy nebývá jednoduché. Určitě jej nelze stanovit pouze na základě ústní nebo dokonce emailové konzultace s lékařem.

Na klinice Brandeis Clinic využíváme ke stanovení příčiny vypadávání vlasů laboratorní testy. Jedná se o vyšetření štítné žlázy, během něhož určíme stav hormonu TSH, dále zkoumáme hladinu železa v krvi, celkový bilirubin, testosteron, hladinu hormonů SHBG a DHEA. Provádíme také jaterní testy, kdy vyšetříme hladinu jaterních enzymů ALT a GMT, a krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů. Toto vyšetření probíhá ve spolupráci s internistou na naší klinice.

Po získání všech výsledků z provedených testů může naše dermatoložka stanovit příčinu nadměrného vypadávání vlasů a předepsat léčbu, která bude skutečně fungovat.

Co vám pomůže?

Existuj lokální přípravky pro zlepšení kvality vlasů, například sérum proti vypadávání vlasů Renokin. To při pravidelném používání zastavuje vypadávání vlasů a podporuje jejich opětovný růst. Díky speciální technologii nanokapslí dopraví toto sérum účinné látky až do vlasových váčků. Ty jsou vyživené a zdravé, a mohou tak produkovat nová vlasová vlákna. Viditelné výsledky přináší používání séra Renokin již po třech až čtyřech měsících. Pro zlepšení stavu pokožky hlavy a vlasů doporučujeme kromě séra používat i šampon proti vypadávání vlasů Renokin a Renokin kondicionér pro revitalizaci vlasů. Účinnost vlasové kosmetiky Renokin prokázaly objektivní klinické studie.

Problém vypadávání vlasů napomáhají vyřešit i vhodně zvolené potravinové doplňky. S exkluzivním doplňkem stravy BEAUTIFUL HAIR by Brandeic Clinic snadno doplníte chybějící živiny, které jsou zodpovědné za špatný stav vlasů a jejich vypadávání. Pro viditelné výsledky je třeba jej užívat dlouhodobě (alespoň půl roku), protože důsledky nedostatku některých živin a jeho vlivu na vlasy se projevují dlouhodobě, a obdobně dlouho pak samozřejmě trvá, než se stav věcí změní. Jaké živiny vám BEAUTIFUL HAIR by Brandeis Clinic dodá? Biotin, selen, zinek, měď, vitamíny B2 a B3. Ty zajistí výživu vlasových folikul, omezí vypadávání vlasů a zpomalí jejich šedivění.

Mezoterapie dopraví účinné látky rovnou dovnitř kůže

S vypadáváním vlasů může pomoci i ošetření zvané vlasová injekční mezoterapie. Jeho princip je prostý: ultratenkou jehlou či válečkem s jehličkami se do střední vrstvy pokožky hlavy vpraví účinné látky, které stimulují regeneraci kůže a vyživí vlasové folikuly. Díky injekční aplikaci dochází k většímu prokrvení pokožky na hlavě, což ještě více zlepšuje stav vlasů i kůže. Mezi účinné látky, které jsou prostřednictvím vlasové mezoterapie do kůže transportovány, patří například komplex minerálů, stopových prvků, peptidů nebo růstových faktorů či kmenových buněk.
Také injekčních mezoterapií se na Brandeis Clinic nabízí více typů. V rámci Dermaheal HL aplikujeme do kůže ve vlasové části hlavy speciální roztok s komplexem vitamínů, biomimetickými peptidy, aminokyselinami, minerály a dalšími látkami pro podporu růstu vlasů. Účinky jsou patrné již do jednoho měsíce po ošetření, a patří mezi ně zastavení nadměrného vypadávání vlasů a celkové zlepšení stavu vlasové pokožky. Během tří měsíců od aplikace dochází k viditelnému zlepšení kvality vlasů. Většina klientů po ošetření Dermaheal HL pozoruje i zvýšený růst nových vlasů.

Další metodou je Dermaheal Stem Crum HL, kdy se do vlasové části hlavy dermarolerem aplikuje roztok, tentokrát s růstovými faktory, biotinem a kmenovými buňkami. Ty způsobí revitalizaci vlasových váčků, a tím pádem zastaví padání vlasů a obnoví jejich růst. Speciální složení roztoku podpoří množení vlasových buněk. Vlasy do jednoho měsíce přestanou vypadávat a k obnovení jejich růstu dochází po třech měsících po ošetření.

Při PRP terapii pomocí vlastní plazmy aplikuje lékař za účelem zlepšení stavu vlasů a redukci jejich nadměrného vypadávání injekčně do pokožky hlavy klientovu vlastní krevní plazmu, která je obohacena o krevní destičky. Ty obsahují množství růstových faktorů a proteinů. Díky tomu dochází k regeneraci vlasové pokožky a vlasových kořínků. Ze zdravých vlasových kořínků vyrůstá pevnější vlasové vlákno a je méně náchylné k tomu, aby vypadlo. Prvním hmatatelným výsledkem je omezení vypadávání vlasů, dlouhodobě lze pozorovat zlepšení kvality vlasů a jejich zvýšení růst, a to dokonce i v oblastech lysin.

Výhodou plazmaterapie oproti ostatním metodám je, že je přesně „šitá“ klientovi na míru, protože se účinná látka získává z jeho vlastní krve. Nehrozí tak riziko alergických či imunologických reakcí. Dalším pozitivem je, že ošetření není pro viditelný efekt nutné opakovat tak často, většinou stačí tři sezení.

Chcete zářivý úsměv? Získejte ho díky bělení zubů

Mají vaše vlastní zoubky zažloutlý odstín a ani sebelepším čištěním zubům nejste schopni je vybělit? Není se čemu divit, chcete-li své zuby opravdu zesvětlit, musíte si to namířit do zubní ordinace.

Většina běžných zubních past totiž nefunguje na principu mechanického vybělení zubů, ale zoubky zesvětlí pouze opticky. Tento účinek je tedy samozřejmě pouze dočasný a o skutečném vybělení zubů tak nemůže být řeč.

Ne, že bychom chtěli zavrhovat domácí bělení úplně, ale i jemu musí předcházet návštěva u stomatologa. Ideální je pak zkombinovat první bělení ordinační a poté dobělovat zoubky do požadovaného odstínu doma domácím bělením.

Samostatnou možností, jak zesvětlit a zkrášlit své zoubky je procedura zvaná air flow. Nejedná se v pravém slova smyslu o bělení zubů, ale o jemné pískování a leštění zubů, které odstraní nevzhledné pigmentace chrupu, dokonce i v mezizubních prostorech.

Zářivý úsměv na počkání

Během jediné návštěvy v ordinaci je možné vybělit zuby až o osm odstínů, a to v rámci ordinačního bělení ZOOM. Na Brandeis Clinic proto tuto metodu právem považujeme za nejrychlejší.

Jak bělení zubů ZOOM probíhá? Lékař na zuby aplikuje zesvětlující gel, který na 15 minut osvítí plazmovou lampou, a tento postup ještě dvakrát zopakuje. Před ošetřením je třeba dásně i rty chránit speciálním materiálem, aby nedošlo v důsledku osvícení k jejich podráždění.

Nejvýraznější efekt má ordinační bělení zubů ZOOM v kombinaci s domácím bělením zubů ZOOM, kdy po ošetření ještě sám pacient pokračuje doma ve vlastním bělení zubů.

Jestliže se z nějakého důvodu nehodíte pro ordinační bělení ZOOM, můžete svůj chrup rozzářit také pouhým používáním domácí sady ZOOM. I v tomto případě je ale lepší se nejprve sejít se zubním lékařem, který stanoví nejlepší postup.

Bělení zubů doma, ale i v ordinaci

Absolutně nejvýraznější výsledky má ordinační bělení Opalescence Boost 40%. Na Brandeis Clinic jej považujeme za nejúčinnější, protože bělení neprobíhá jen v rámci ošetření v ordinaci, ale zuby se po ošetření samy zesvětlují ještě několik následujících hodin.

Zubní lékař používá v rámci bělení zubů Opalescence Boost 40% silný bělící gel se 40% peroxidu vodíku, který nanáší na zuby ve třech dvacetiminutových intervalech. Gel obsahuje znecitlivující složku, není proto třeba mít obavy ze zvýšené citlivosti bělených zubů.

Tento bezbolestný zákrok trvá něco přes hodinu a pacient posléze zubní ordinaci opouští se zuby světlejšími minimálně o tři odstíny. Bělení zubů tím ale zdaleka nekončí! Naopak, samovolně pokračuje ještě dalších 24 hodin.

Taktéž ordinační bělení zubů Opalescence je možné podpořit a dobělit chrup ještě více doma, a to za pomoci gelu Opalescence s 16% karbamid peroxidem. Tento gel nanáší pacient do speciálních nosičů, které mu lékař na míru vyrobil. Délku působení gelu, stejně tak jako počet dní bělení musí stanovit zubní lékař po ordinačním bělení, aby se dostatečně zvýraznily výsledky bělení zubů, ale zároveň nedošlo k případnému poškození a zamezilo se nadměrné citlivosti chrupu.

Stejně jako u bělení zubů ZOOM, je možné i metodou Opalescence bělit zuby pouze z pohodlí domova. Také v tomto případě se bělící gel Opalescence 16% aplikuje na nosiče, které dotyčný na zubech nosí zpravidla 4 až 6 hodin denně. I samotné domácí bělení Opalescence 16% je žádoucí konzultovat nejprve se zubním lékařem, který zhodnotí jak počet dní bělení, tak dobu, po jakou necháte gel na zuby působit.

Nezapomínejte na ruce, vyšší věk prozradí často snáze než obličej

S postupujícím věkem věnuje většina Češek stále více pozornosti péči o kůži obličeje. Ve snaze eliminovat vrásky a vadnoucí pleť upravujeme životosprávu, pečlivě vybíráme kosmetiku či různé estetické zákroky. Ovšem vzhled rukou máme tendenci opomíjet. Přitom výrazné naběhlé žíly a tenká, volná kůže na hřbetech rukou dokáží být velice nemilosrdným ukazatelem, pokud jde o věk. Navíc se tento problém často týká i poměrně mladých žen okolo čtyřicítky. Pokud i vy řešíte tuto nepříjemnost, je na čase s ní něco udělat. Estetická medicína totiž nabízí řadu vhodných procedur, které dokáží skvěle omladit tyto partie.

Odborníci z pražské kliniky Brandeis Clinic využívají hned 4 různé metody pro omlazení hřbetů rukou. Konkrétně jde o aplikaci gelu kyseliny hyauloronové, využití vlastního tuku, dále o mezoterapiia konečně o použití retinolu neboli vitaminu A 1.

Pokud jde o výplně, ať už kyselinou hyalurnovou či vlastním tukem, princip zákroku je stejný. Tedy injekčně aplikovat látku do míst, které mají tendenci propadávat. Tedy do oblastí mezi záprstními kostmi. Tím se kůže na hřbetu rukou vypne a dojde k odstranění nežádoucích propadlin.

Výplně ovlivní zkušenosti lékaře

Kyselina hyaluronová je tělu vlastní látka. Její gel nejen optimálně pozvedne povolenou kůži, navíc díky svým hydratačním a elastickým vlastnostem dodá pokožce hebkost, pružnost a ztracený objem.

Dermatolog nejprve pacientovi znecitliví ošetřované místo pomocí lokální anestezie, a poté aplikuje velmi tenkou kanylou kyselinu hyaluronovou. Omlazení kyselinou hyaluronovou vydrží přibližně jeden rok.Plastický chirurg zase dokáže vyplnit hřbety rukou prostřednictvím vlastního tuku pacientky. Lékař jej nejprve odebere šetrnou liposukcí nejčastěji z břicha či ze stehen.  Po vyčištění pak tuk aplikuje několika vpichy do hřbetu rukou.Výsledný efekt omlazení tukem vydrží velmi dlouho a to 3 – 5 let.

Žádný z těchto zákroků nebolí, aplikace kyseliny hyaluronové či vlastního tuku probíhá ambulantně, v lokální anestézii. Jizvám předejdou lékaři tím, že pro aplikaci výplně využívají ultratenkou kanylu, pro jejíž zavedení není třeba řez.

Léčebný koktejl či retinol

Mezoterapie patří mezi další účinné metody, které dermatologové Brandeis Clinic používají na omlazení obličeje stejně jako hřbetů rukou.  Lékaři aplikují pacientovi do střední vrstvy kůže speciální léčebné roztoky s vysokou koncentrací vitaminů, aminokyselin, koenzymů, peptidů a kyseliny hyaluronové. Koktejl látek pak v kůži nastartuje tvorbu kolagenu a nových buněk. Tím dojde k vyhlazení a omlazení kůže. Aplikace probíhá buď prostřednictvím speciálních válečků, tzv. dermarolerů, anebo mikroinjekcemi.

Poslední variantou pro omlazení hřbetů rukou je aplikace nočního séra Retinol 3 TR značky Medik 8, které obsahuje retinol neboli vitamin A1. Tento vitamin má významný vliv na zdraví naší pokožky, a proto je dobré jej dodávat tělu nejen vnitřně, ale i zevně, aplikací přímo na kůži. Ovšem důležitá je správná koncentrace, kterou právě naleznete v nočním séru Retinol 3 TR.  Tento produkt účinně redukuje vrásky a omlazuje pleť. A týká se to i hřbetů rukou.

Jak je vidět, způsobů jak omladit partie rukou je více, stačí si jen vybrat! Využijte konzultaci s lékaři Brandeis Clinic, objednat se můžete na čísle 226 291 640 či prostřednictvím mailu na info@brandeisclinic.cz. Více informací na www.brandeisclinic.cz.

Stomatologický robot CEREC: dokonalé zuby na počkání

Moderní stomatologie patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory medicíny. Pokud jde o estetické úpravy chrupu, velký posun nastal především poté, co zubaři začali používat stomatologického robota CEREC. Tento přístroj se totiž umí skvěle vypořádat s rekonstrukcí poničených zubů.  Díky CERECu dokáže zubní lékař svým pacientům na počkání zhotovit zubní korunky, fazety či jiné náhrady zubů. Využívá přitom celokeramickémateriály, které jsou velice odolné, pevné, chrání zuby proti kazu a navíc výborně vypadají.  Mnoho lidí ze showbyznysus hollywoodským zářivým úsměvem má udělané zuby právě touto metodou, i když to na první pohled není znát. […]

Analgosedace pomůže proti bolesti či strachu dětí před zubařem

S dětskými pacienty na zubařském křesle je to různé. Zatímco část holčiček a kluků spolupracuje s lékaři bez problémů, ošetřit jiné děti je téměř nemožné. Podle zkušeností stomatologů je to obvykle dáno předchozí špatnou zkušeností, případně strachem z neznámého. Jenže co s tím? Tam kde nepomůže trpělivé vysvětlování a postupná psychická příprava dítěte na ošetření, přijde na řadu analgosedace neboli přispání. O podrobnostech mluvili lékaři pražské kliniky Brandeis Clinic, stomatolog Ondřej Klika a anesteziolog Jan Machač, někdejší člen týmu anesteziologů prezidenta Václava Havla.

Oba se shodli především na tom, že ošetřovat děti „násilím“ je zvlášť v dnešní době opravdu zbytečné. Navíc jedna negativní zkušenost tohoto typu může napáchat hodně špatného do budoucnosti. Nejsou totiž výjimkou ani dospělí lidé, kteří se i po letech vyhýbají zubařskému ošetření kvůli negativní zkušenosti z dětství.

„Strach dítěte z ošetření je u většiny dán špatnou zkušeností z předešlého zákroku. Zákrok dítě bolel nebo mu bylo nutno ošetřit více zubů naráz z důvodu zanedbání péče o chrup. V menším procentu případů pak jde o obavy z prvního ošetření, které například barvitě popsali kamarádi ve škole,“ popisuje stomatolog Ondřej Klika.

Podle lékaře jde ovšem strachu účelně předcházet. „Pravidelnými návštěvami zubního lékaře, které by měly začít v co nejnižším věku, a správnou domácí ústní hygienou. Dítě pak chodí pouze na preventivní prohlídky nebo podstoupí odstranění zubního kazu v raném stádiu, kdy se nemusí ničeho obávat,“ konstatuje zubař z Brandeis Clinic.

Analgosedace bez nežádoucích projevů

6 - MUDr. MachačNa prvním místě je pochopitelně snaha se s dětským pacientem domluvit. Ovšem jak uvádí anesteziolog Jan Machač, pokud se dítě dobrovolně ošetřit nenechá, analgosedace je zcela na místě.  „Analgosedace je vlastně kombinace dvou složek, sedace, což je útlum vědomí, a analgezie, která zajistí bezbolestnost.  Pacient v dostatečně hluboké analgosedaci nevnímá bolest, neboť místo zákroku je ošetřeno lokální anestezií. Cítí se jako ve velice hlubokém spánku, je probuditelný, ale krátce nato opět usíná,“ popisuje lékař z Brandeis Clinic.

Podle anesteziologa přitom analgosedace nezatěžuje organizmus dítěte (či dospělého), jako je tomu u celkové anestezie. „U analgosedace nehovoříme o nežádoucích projevech, je-li správně provedena. Po výkonu je pouze nutné počítat s dospáním pod dohledem zkušeného personálu. Druhý den se člověk může plně zapojit do běžného života, tedy jít do školy či školky, sportovat, jediným omezením může být rekonvalescence v souvislosti s případným stomatologickým výkonem,“ konstatuje anesteziolog.

Před analgosedací je třeba předoperační vyšetření.

Správné dávkování sedativ

Podle Machače je možné podávat látky pro vyvolání analgosedace ústy, vstříknout do nosu, anebo injekčně do svalu či žíly. Ovšem ne všechny metody jsou stejně bezpečné a spolehlivé. „Na některých pracovištích se stále ještě podává analgosedace v sirupu, který lékař nakape dítěti do úst. V tomto případě ale nikdy přesně nevíme, kolik látky se vstřebá a metabolizuje. Lékaři proto z obavy z předávkování často raději dítě poddávkují a sedace ve finále prakticky nefunguje,“ popisuje typické nešvary podávání látek anesteziolog Brandeis Clinic, který doporučuje výhradně aplikaci do svalu.

Detoxikace pomáhá přirozenému pročištění organizmu

Detoxikace byla již od starověku součástí všech tradičních stravovacích a léčebných systémů. Naši předkové používali na pročištění organizmu v prvé řadě půst, ale také odvary z různých druhů bylin, o jejichž blahodárných účincích byli přesvědčeni. V dnešní době a v naší společnosti je detoxikace možná ještě potřebnější než dříve. Jen málokdo z nás totiž dokáže udržovat zcela správnou životosprávu, včetně dostatku pohybu, zdravého jídla, spánku a eliminace stresu. […]

O UNIVERZITĚ KRÁSY

Blog Univerzita krásy je pro všechny, kteří hledají informace z oblasti plastické chirurgie, korektivní a laserové dermatologie, estetické stomatologie i preventivní medicíny. Články jsou psány pro laiky, neposkytují ani nenahrazují odbornou péči lékaře.

Pokud potřebujete individuálně poradit, doporučujeme vám sjednat si konzultaci u některého z lékařů Brandeis Clinic.

Newsletter

Přihlaste se k odběru a nic vám neunikne (lze kdykoli zrušit).